مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 09:00 تا ساعت: 10:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: امین پیرزاد

1399/07/30 از ساعت: 09:00 تا ساعت: 10:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: امین پیرزاد


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 09:00
تا ساعت: 10:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: امین پیرزاد
 
استاد راهنما: دکتر نیما مختار زاده
 
 
استاد داور:
دکتر ایوب محمدیان, دکتر آیدین سلامزاده
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (csf) استفاده از تجارت الکترونیک (E-commerce) در استارتاپ های صنعت ساختمان

 
چکیده:
رشد و توسعه کسب و کار های نوپا سهم به‌سزایی در پیشرفت اقتصادی یک کشور دارد و در این میان  کسب و کار های بسیاری هستند که با استفاده از تجارت الکترونیک بنای کار خود را نهاده اند . بنابراین شناسایی همه عواملی که بتواند موفقیت در تجارت الکترونیک در این شرکتهای نوپا را تضمین نماید، همواره از الزامات مهم به شمار می آید . در این راستا، صنعت ساختمان نیز به عنوان یکی از صنایع مهم کشور دارای کسب و کارهای نوپا است که این تحقیق در صدد شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت تجارت الکترونیک در آنهاست.
 
 
آدرس کوتاه :