مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 16:45 تا ساعت: 18:45 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: ماندانا آزادگان مهر

1399/07/29 از ساعت: 16:45 تا ساعت: 18:45 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: ماندانا آزادگان مهر


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 16:45
تا ساعت: 18:45
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: ماندانا آزادگان مهر
 
استاد راهنما:
دکتر فاطمه ثقفی, دکتر علی محقر
 
استاد مشاور: دکتر نیما مختار زاده
 
استاد داور:
دکتر احمد جعفرنژاد, دکتر مهدی محمدی, دکتر رضا تهرانی, دکتر رضا بندریان
 
کارشناس آموزش: خانم جعفری
 

عنوان:

چارچوب مدیریت گذار فناورانه در حوزه فناوری¬های مالی (مورد مطالعه: شکل¬گیری نظام¬های نوآوری فناورانه مالی در ایران)

 
چکیده:
فناوری‌های جدید حوزه مالی (فین¬تک)، در حال ایجاد تحول در بخش مالی ایران هستند. شناسایی الگوی وقوع این تحول در -نظام¬های اجتماعی‌فنی موجود در بخش مالی کشور، راهگشای سیاست‌گذاری، برای تسریع رسیدن به وضعیت مطلوب خواهد بود. این پژوهش با استراتژی مطالعه چندموردی، تغییری که در صنایع بانک، بیمه و بورس، بر اثر ظهور فین¬تک، در حال وقوع است را بررسی و سازوکارهایی را که تسهیل¬گر یا مسدودکننده گذار در سطوح مختلف هستند، شناسایی می‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به رغم ظرفیت تحول¬آفرینی فناوری‌های جدید حوزه مالی، تحول فناورانه بخش مالی در ایران، وابستگی زیادی به عواملی از سطح رژیم، چون تطابق¬پذیری رگولاتوری، دسترسی به داده و بلوغ دیجیتال،¬ وضعیت اقتصادی بخش و همچنین آمادگی صنایع مالی سنتی، برای شبکه¬سازی با شرکت‌های نوآفرین فین¬تک دارد. بنابراین به نظر نمی¬رسد گذار نظام‌های ¬اجتماعی¬فنی صنعت مالی، از نوع کنام¬محور باشد. یعنی پیش¬بینی الگوی گذار فناورانه در بخش خدمات مالی ایران، نشان‌دهنده مسیری از گونه تحول است که خاصیت آن بقای مسلط¬های صنعت و ورود نوآوری¬های هم¬زیست برای بهبود عملکرد بازیگران در پاسخ به فشارهای سطح منظر است. در نتیجه سیاست‌گذاری برای تسریع چنین تحولی نیز با صرف حمایت از نوآفرینان این حوزه، راه به جایی نخواهد برد، بلکه توجه بیشتر به اصلاح رگولاتوری و حل مشکلات ساختاری مسلط¬های صنعت لازم است. در نهایت با ارائه این دست¬آوردهای منتج از مرحله کیفی پژوهش، به خبرگان منتخب برای اعتبارسنجی، در مورد اهمیت ابزارهای سیاستی ممکن برای توسعه فین¬تک نیز از ایشان پرسش شده است. نتایج نشان¬دهنده اهمیت بیشتر انواع ابزارهای زیرساختی، مثل طراحی سندباکس، چارچوب¬های حفاظت داده و داده¬های باز و سیستم‌های اعتبارسنجی و همچنین ایجاد زمینه همکاری مسلط¬های صنعت با فین¬تک¬های تازه‌وارد است.
 
 
 
آدرس کوتاه :