مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 16:30 تا ساعت: 18:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: طیبه جلیلی

1399/07/29 از ساعت: 16:30 تا ساعت: 18:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: طیبه جلیلی


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 16:30
تا ساعت: 18:30
 
نوع دفاعیه: دکتری- پروپوزال
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: طیبه جلیلی
 
استاد راهنما:
دکتر محمد علی شاه حسینی, دکتر محسن نظری
 
استاد مشاور:
دکتر علی حیدری, دکتر بهمن حاجی پور
 
استاد داور:
دکتر طهمورث حسنقلی پور, دکتر عباس منوریان, دکتر نادر مظلومی, دکتر غلامحسین نیکوکار
 
کارشناس آموزش: خانم سمیعی
 
 
 
آدرس کوتاه :