مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 13:10 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مرتضی شیخی زاده

1399/07/29 از ساعت: 13:10 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مرتضی شیخی زاده


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 13:10
تا ساعت: 14:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: مرتضی شیخی زاده
 
استاد راهنما: دکتر سعید روحانی
 
استاد مشاور: دکتر حنان عموزاد
 
استاد داور:
دکتر مهناز حسین زاده, دکتر روح اله قاسمی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی ویژگی های محصول مبتنی بر تحلیل احساسات کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام

 
چکیده:
زمینه: با توجه به رشد روزافزون استفاده از اینترنت و توسعه تعاملات اجتماعی، انتظارات مشتریان و به‌ تبع آن عادت های خرید آن ها پیوسته درحال تغییر و تکامل است. بنابراین درک این نیاز ها و تغییرات میتواند عاملی مهم در جهت موفقیت و یا شکست واحدها تلقی شود. در واقع امروزه فضای مجازی مجموعه وسیعی از اطلاعات را در اختیار کسب و کار ها قرار می دهد که درک و فهم ادراکات این اطلاعات می تواند منجر به تولید محصول و خدماتی گردد که مطابق با نیازها بوده و رقابت پذیری کسب و کار ها را افزایش دهد. 
هدف:  هدف این پژوهش ارائه چاچوبی با رویکرد تحلیل احساسات در فضای مجازی جهت توسعه محصول جدید می باشد. روش ارائه شده ابزاری را در اختیار کسب و کار ها قرار میدهد که بتوانند با توجه به تغییرات در دیدگاه کاربران در فضای مجازی تغییرات لازم را نسبت به توسعه محصول خود اعمال کنند
روش:  برای دستیابی به هدف این پژوهش به کمک زبان برنامه نویسی پایتون که به عنوان ابزار اصلی این تحقیق بوده است، در ابتدا داده ها و نظرات کاربران در فضای مجازی جمع آوری و ذخیره شدند. با توجه به عدم ساختاریافتگی داده ها، در مرحله بعد فرایند پیش پردازش برروی داده ها اعمال شده است. پس از اعمال تغییرات و اصلاح داده ها، در مرحله پردازش دانش مورد نیازکه در این پژوهش مجموعه ای از ویژگی های محصول می باشد استخراج شده اند. در انتها ویژگی های استخراج شده با توجه به اهمیتشان از دید مصرف کنندگان بالقوه اولویت بندی شده اند. روش تحقیق در این پژوهش از منظر های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است که از منظر نوع داده تحقیق از نوع آمیخته، از منظر هدف تحقیق  از نوع کاربردی، از منظرمحیط پژوهش مصنوعی-آزمایشگاهی ، و در نهایت از منظر محیط تحقیق از نوع تحلیلی می باشد
یافته ها: در این پژوهش با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در رابطه با مدل های مختلف برچسب گذاری اجزای کلام و انتخاب بهترین مدل براین پژوهش، از بین گروه های اسمی با بیشترین فراوانی شناسایی شده مجموعه از اسم هایی که مرتبط با گوشی های هوشمند بودند به عنوان ویژگی های برتر استخراج شدند. با توجه به نظرات ضمنی و غیرضمنی مدل ارائه شده باراحساسی متناسب با هر ویژگی مشخص شد. در نهایت مهمترین ویژگی های محصول با توجه به باراحساسی مصرف کنندگان بالقوه محصول شناسایی شدند.
نتیجه گیری:براساس یافت های پژوهش از وزن دهی شاخص های منتخب، شاخص قیمت با وزن (0.285) اهمیت بالاتری را نسبت به بقیه گزینه ها جهت توسعه محصول جدید برخوردار است. پس از این گزینه، شاخص های عملکرد با وزن(0.263)، باتری(0.237)، و دوربین با وزن(0.216) در رده های بعدی قرار گرفته اند. 
 
کلمات کلیدی: تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه (ABSA)، ویژگی های محصول، داده کاوی، آنتروپی شانون، محصولات تلفن همراه شرکت سامسونگ.
 
 
آدرس کوتاه :