مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 09:00 تا ساعت: 10:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مهرداد حقگو

1399/07/29 از ساعت: 09:00 تا ساعت: 10:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مهرداد حقگو


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 09:00
تا ساعت: 10:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره چهار
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management4
 
دانشجو: مهرداد حقگو
 
استاد راهنما: دکتر علی نمکی
 
استاد مشاور: دکتر رضا تهرانی
 
استاد داور:
دکتر سعید باجلان, دکتر سید علی حسینی اسفیدواجانی
 
کارشناس آموزش: خانم نظامی

 

عنوان:

شناسایی حباب قیمتی با استفاده از روش لگاریتم تناوبی تابع توانی یکتا و اندیکاتور مربوط به آن در بازار بورس تهران

 
چکیده:
یکی از مهمترین عواملی که باعث اختلال جدی در بازار های مالی می شود ، وجود حباب قیمتی در بازار های
مالی و متعاقبا ریزش قیمت ها می باشد که بسیاری از کارشناسان و محققان به دنبال یافتن روش هایی برای  تحلیل و بررسی آن می باشند . هدف از این پژوهش ، بررسی وجود حباب قیمتی در شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1399-1388 می باشد . در ابتدا ، با استفاده از اندیکاتور اطمینان چند مقیاس زمانی مدل تناوب لگاریتمی تابع توانی یکتا (LPPLS) ، در مقیاس های زمانی مختلف ، وجود حباب قیمتی در شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . سپس با توجه به معیار نقدشوندگی بازار و با استفاده از مدل سویچینگ مارکوف قدرت تشخیص وجود حباب قیمتی ، توسط اندیکاتور اطمینان چندمقیاس زمانی مدل (LPPLS) را ارزیابی کرده ایم.
 
 
 
آدرس کوتاه :