مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/28 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 16:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محمد صادق غزنوی

1399/07/28 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 16:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محمد صادق غزنوی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/28
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 16:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: محمد صادق غزنوی
 
استاد راهنما: دکتر غلامرضا کرمی
 
استاد مشاور:
دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده, دکتر عبدالرضا تالانه
 
استاد داور:
دکتر بیتا مشایخی, دکتر علی ابراهیمی کردلر, دکتر بابک سهرابی, دکتر رضوان حجازی
 
کارشناس آموزش: خانم پارسامنش

 

عنوان:

آینده پژوهی تاثیر داده های بزرگ بر چارچوب نظری حسابداری

 
چکیده:
در بسیاری از متون تخصصی، حسابداری به عنوان عاملیت طبقه ‏بندی و ارائه و تحلیل اطلاعات و داده ‏ها در حوزه مالی قلمداد شده است. از این رو، این دانش ارتباط بسیار نزدیکی با داده ‏ها دارد و هرگونه تغییر بااهمیت در داده ‏های مورد کاربرد حسابداری می ‏تواند این دانش را تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به تغییراتی که دنیای داده ‏ها با آن مواجه بوده است، این انتظار می ‏رود که حسابداری به عنوان یکی از ارکان عاملیت داده نیز دچار تغییر و تحول گردد. این پژوهش در راستای بررسی چگونگی تاثیرپذیری چارچوب نظری حسابداری از تغییرات و تحولات داده‏ ها با تاکید خاص بر داده‏ های بزرگ نگارش یافته است.
 
 
 
آدرس کوتاه :