مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 16:30 تا ساعت: 18:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سحر محمودی

1399/07/27 از ساعت: 16:30 تا ساعت: 18:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سحر محمودی


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 16:30
تا ساعت: 18:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره چهار
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management4
 
دانشجو: سحر محمودی
 
استاد راهنما: دکتر جلیل حیدری دهویی
 
استاد مشاور: دکتر محمد رضا صادقی مقدم
 
استاد داور:
دکتر علی محقر, دکتر علی حسین زاده کاشانی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

شناسایی و الویت‌بندی حالات شکست در خط تولید ایران خودرو با تلفیق روش‌های FMEA و داده‌کاوی

 
چکیده:
در هر سازمانی توقف ناگهانی خط تولید منجر به زیان‌های بزرگی در صنایع فرآیندی می‌شود. لذا برای موفقیت و ادامه حیات سازمان‌ها باید روش‌های کاری اصلاح شده و روند انجام امور بهبود یابند. توقف غیر منتظره و خرابی در بخشی از خطوط تولید می‌تواند بر کل سیستم تاثیر گذارد و سوددهی و تولید را با ریسک و خطرات جدی مواجه کند. همچنین در سیستم‌های تولیدی گسترده و پیوسته، آغاز به کار مجدد پس از وقوع یک توقف، نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی دارد. از سوی دیگر پس از آغاز به کار مجدد، مدت زمانی طول خواهد کشید تا کیفیت محصولات تولیدی به سطح مطلوب برسند. بنابراین دستیابی به یک سیستم تولیدی کارا و اثربخش، مستلزم کمترین میزان توقف در امر تولید است. بمنظور شناسایی خطاها و شکست‌ها و توقفات از روش FMEA استفاده می‌شود که این روش سنتی اشکالات و کاستی‌هایی دارد که کارایی خود را تا حدودی از دست می‌دهد. از جمله اشکالات و نقص‌های این روش می‌توان به مواردی اشاره کرد، اول این‌که روش سنتی FMEA برای جمع‌آوری لیست خطاها و شکست‌ها و حالات شکست احتمالی در زیر سیستم‌ها از اسناد تاریخی و ثبت شده استفاده می‌کند و تحلیل‌ها بصورت دستی جمع‌آوری شده که امری وقت‌گیر است و خطای کار زیاد است. دوم این‌که این روش پس از یافتن مقادیر سه شاخص احتمال وقوع، شدت وقوع و احتمال کشف، آن‌ها را بدون در نظر گرفتن وزنی در هم ضرب ساده کرده که در این صورت دقت کار کاهش یافته چرا که اطلاعات زیادی از دست خواهد رفت. به منظور رفع این اشکالات روش‌هایی مبتنی بر داده‌کاوی یا تصمیم‌گیری ارائه شده است تا کاستی‌های روش سنتی FMEA برطرف شوند. در پژوهش حاضر روشی مبتنی بر داده‌کاوی و تصمیم‌گیری چند معیاره ارائه شده است که به استخراج و الویت‌بندی خطاها و شکست‌ها می‌پردازد و کاستی‌های روش سنتی را تا حدودی از بین می‌برد. مورد مطالعه در این پژوهش توقفات موجود در خط تولید ایران‌خودرو در سال 1396می‌باشد. ابتدا با استفاده از روش قواعد انجمنی ارتباط بین توقفات استخراج شده و سپس با استفاده از این قواعد شبکه ارتباطی بین توقفات رسم شده است. در این پژوهش شاخص‌های مرکزی در تحلیل شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته �
 
 
 
آدرس کوتاه :