مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 13:30 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محسن پاک‌رو

1399/07/27 از ساعت: 13:30 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محسن پاک‌رو


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 13:30
تا ساعت: 15:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: محسن پاک‌رو
شماره دانشجویی: 430996011
 
استاد راهنما: دکتر مهدی شامی زنجانی
 
 
استاد داور:
دکتر امیر مانیان, دکتر محمد رحیم اسفیدانی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

شناسایی منافع سازمانی مدیریت تجربه دیجیتال مشتری برای سازمان ها

 
چکیده:
در عصر حاضر، مشتریان تنها به دنبال خرید یک محصول یا خدمت نیستند بلکه علاوه بر این موارد به دنبال به دست آوردن تجربه‌ای لذت‌بخش و به‌یادماندنی می‌باشند. با توجه به تقسیمات اقتصادی محققان، پس از اقتصادهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی؛ دنیا در حال سیر در مسیر اقتصاد مبتنی بر تجربه می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌ها در عصر دیجیتال، تجربه محوری می‌باشد. در عصر حاضر سازمان‌ها به دنبال این امر هستند که با استفاده از فناوری‌های تحول‌آفرین تجربه‌های جذاب و به‌یادماندنی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و تجربه دیجیتال مشتری به‌عنوان رکن اصلی تعامل آن‌ها با مشتریان قرار گیرد. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی منافع سازمانی مدیریت تجربه دیجیتال مشتری می‌باشد.
 
 
 
آدرس کوتاه :