مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محمد حسام حاجی قاسمی

1399/07/27 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محمد حسام حاجی قاسمی


[7:56 PM, 10/13/2020] Mansion Tavakoli nia: روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 11:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: محمد حسام حاجی قاسمی
شماره دانشجویی: 430397086
 
استاد راهنما: دکتر رزا هندیجانی
 
 
استاد داور:
دکتر محمد رحیم اسفیدانی, دکتر سید رضا سید جوادین
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

:بررسی عوامل اثرگذار بر رفتار مصرف کنندگان خدمات مشارکتی: مورد مطالعه تاکسیهای آنلاین

 
چکیده:
پدیده نوظهور پلتفرمهای مشارکتی در یک دهه اخیر در سطح جهانی مورد استقبال زیادی قرار گرفته است و تاثیری فزاینده بر اقتصاد جهانی داشته است. با توجه به رشد روزافزون این پلتفرمها، بررسی عوامل اثرگذار بر رشد آنها در شناخت و درک بهتر عملکرد این پلتفرمها به عنوان شکلی جدید از بنگاهها از اهمیت بالایی به لحاظ علمی و برای صاحبان کسب و کارها در این حوزه برخوردار است.
در این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل اثرگذار بر شرکت در پلتفرمهای مشارکتی از مصرف‌کنندگان می پردازیم. این پژوهش بر پایه مدل توسعه‌یافته نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده انجام شده است و  بر روی پلتفرمهای تاکسی آنلاین در ایران شامل شرکتهای اسنپ، تپسی و غیره متمرکز است. روش تحقیق از نوع میدانی و پیمایشی است. داده‌های پژوهش با ارسال پرسشنامه از طریق شبکه‌های اجتماعی، تلفن همراه و ایمیل در بین افراد مرتبط در چند شهر مختلف کشور جمع‌آوری شده‌اند. نتایج تحلیل داده‌ها بر روی نمونه‌های شامل ۳۶۱  نفر نشان میدهد که منافع اقتصادی و نگرش بیشترین تاثیر را بر قصد شرکت کننده دارند و خود قصد شرکت در اقتصاد مشارکتی تاثیر مستقیم بر روی رفتار مصرف‌کنندگان دارد.
 
 
آدرس کوتاه :