مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/20 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: فاطمه حاج اسمعیلیان

1399/07/20 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: فاطمه حاج اسمعیلیان


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/20
از ساعت: 08:00
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: فاطمه حاج اسمعیلیان
شماره دانشجویی: 430393010
 
استاد راهنما: دکتر علی دیواندری
 
استاد مشاور:
دکتر طهمورث حسنقلی پور, دکتر محمد جواد سلیمی
 
استاد داور:
دکتر محسن نظری, دکتر حسین صفری, دکتر محمد علی شاه حسینی, دکتر محمود حسینی
 
کارشناس آموزش: خانم سمیعی
 

عنوان:

مدل سازی ائتلافات استراتژیک مبتنی بر استراتژی‌های نوآوری در

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 
چکیده:
حجم بازار صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ایران بالغ بر ۱۰ میلیارد یورو در سال 1397 از سوی وزارتخانه مربوطه تخمین زده است. این بخش بالاترین نرخ رشد در میان نه بخش اقتصادی در ایران طی پنج برنامه توسعه را داشته و به طور متوسط سالیانه 20٪ رشد داشته است. پژوهش‌ها نشان‌ می‌دهد که این صنعت از سرمایه محور بودن با سرعتی ملایم و با تبعیت از الگوی دیگر کشورها به سمت خدمات کاربری به پیش می‌رود. این اتفاق سبب ظهور تکنولوژی‌ها‌ و زیرساخت‌ها و کسب‌و‌کارهایی شده که مدل ‌کسب‌وکار شرکت‌های سنتی را به چالش می‌کشند. همین امر سبب شده تا مطالعات دفتر سازمان ملل در ایران نشان دهد که نسبت سرمایه‌گذاری نوآوری در صنعت فاوا ایران در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشینه‌ی 7.5 درصدی را به نام خود ثبت کند. از همین روی بازیگران فاوا با نگاهی متفاوت به استراتژی نوآوری دهه جدید فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر در سال‌های اخیر فعالان صنعت اتحادهای استراتژیک را به عنوان یکی از مهمترین اشکال سازمانی در جامعه مدرن، مدنظر قرار داده‌اند. پژوهش حاضر با هدف کمک به فرایند تصمیم‌سازی مدیران صنعت، با شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شریک استراتژیک و به‌ طور ویژه عوامل مبتنی بر استراتژی نوآوری به روش تحلیل فراترکیب، بالغ بر 1400 پژوهش علمی، و بومی‌سازی عوامل با تکنیک دلفی فازی نشان داد که سرمایه‌گذاری، هزینه، سطح نوآوری، منابع ناملموس، منابع بازاریابی، ریسک تجاری‌سازی، پارامترهای مالی و عدم اطمینان زمانی موثرترین‌ها هستند. بعلاوه مدیران صنعت می‌توانند با مدل کمی ارائه شده در این پژوهش که مبتنی بر چانه‌زنی نش ارائه شده است، به نوع بهینه ائتلاف استراتژیک از میان تسهیم سود، تسهیم تأمین مالی، تسهیم نوآوری و یا تلفیق آن‌ها دست‌یابند.
 
کلید واژه: اتحاد استراتژیک، استراتژی نوآوری، چانه‌زنی نش، فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 
 
 
آدرس کوتاه :