مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/31 از ساعت: 19:00 تا ساعت: 21:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: وحید عباسیون

1399/06/31 از ساعت: 19:00 تا ساعت: 21:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: وحید عباسیون


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/06/31
از ساعت: 19:00
تا ساعت: 21:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: وحید عباسیون
شماره دانشجویی: 430691035
 
استاد راهنما: دکتر رضا تهرانی
 
استاد مشاور:
دکتر سعید باجلان, دکتر محمد اصولیان
 
استاد داور:
دکتر سعید فلاح‌پور, دکتر منصور مؤمنی, دکتر اسماعیل فدایی نژاد, دکتر سید جلال صادقی شریف
 
کارشناس آموزش: آقای غفاری
 

عنوان:

مدلسازی غیر خطی عوامل موثر بر بازار سهام: رویکرد رگرسیون کوانتیل با اثرات ناهمسانی واریانس بیزی

 
چکیده:
در دهه‌ی اخیر و با پیشرفت‌های علم اقتصاد مالی در حوزه آمار و ریاضیات، مطالعات بررسی عوامل موثر بر بازدهی بازار سهام اوج گرفته است، و در چنین مطالعاتی، مدل‌سازی دقیق اهمیت بالایی دارد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه‌ی رویکرد جدیدی از مدلسازی رابطه غیرخطی بین متغیرهای مالی، با تاکید بر تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار سرمایه است. مطالعات داخلی پیشین در این حوزه، به ندرت از مدل‌ غیرخطی رگرسیون کوانتیل برای تبیین این تاثیرگذاری استفاده کرده‌اند. از این رو، برای تبیین رابطه غیرخطی متغیرهای مورد بررسی از رویکرد مدل‌های رگرسیون کوانتیل آستانه و رگرسیون کوانتیل انتقال ملایم بیزین مبتنی بر نمونه‌گیری مونت کارلو در زنجیره مارکوف (MCMC) با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی (GARCH) استفاده شده است. برای پیاده کردن این رویکرد از اطلاعات روزانه‌ی بازده شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سکه طلا، قیمت جهانی نفت و قیمت طلای جهانی از ابتدای فروردین سال 1390 تا انتهای شهریور سال 1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که بازارهای نفت، طلای داخل و طلای جهانی بر بازدهی بازار سهام تهران تاثیر معناداری دارند. همچنین، تاثیر بازدهی بازارهای طلا، سکه و نفت بر بازار سهام در مقادیر بالاتر و پایین‌تر از مقدار آستانه متفاوت است. علاوه بر این، جهت و شدت تاثیر در کوانتیل‎‌های مختلف توزیع بازدهی بازار سهام نیز متفاوت است که مهرتایید دیگری بر لزوم استفاده از مدل‌ کوانتیل برای اندازه‌گیری این تاثیر است. نتایج این پژوهش تلویحات متعددی برای سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دارند.
 

 
آدرس کوتاه :