مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/31 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: رقیه سبزعلیان

1399/06/31 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: رقیه سبزعلیان


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/06/31
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 15:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: رقیه سبزعلیان
شماره دانشجویی: 431996057
 
استاد راهنما: دکتر علیرضا نوروزی
 
استاد مشاور: دکتر محسن نظری
 
استاد داور:
دکتر محمد خندان, دکتر مهدی علیپور حافظی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی
 

عنوان:

بررسی نقشه سفر مشتری در فروشگاه‌های الکترونیکی

 
چکیده:
ﺑﺎ گسترش روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و با توجه به افزایش ﺗﻌﺪاد فروشگاه‌های الکترونیکی و بازار رقابتی تنگاتنگ و ‏همچنین تغییرات در محیط کسب‌وکار، شرکت‌ها و فروشگاه‌ها بر آن شدند تا محصولات و خدمات خود را از طریق اینترنت در معرض فروش قرار دهند. فروشگاه‌ها همواره با توجه به اینکه نیازها و خواسته‌ها‌ی مشتریان تغییر می‏کند، برای جذب و وفادارسازی بلندمدت مشتریان نیاز‌ به ارائه راهکارها‌یی در جهت ایجاد ارتباط مؤثر و پیوسته با مشتریان دارند. مطالعه نقشه سفر مشتری  و نمایش بصری نقشه سفر، فرایندی است که مشتریان در فروشگاه الکترونیکی کتاب هنگام استفاده از فروشگاه طی می‏کنند، که نه تنها منجر به بهبود کارایی و اثربخشی فروشگاه الکترونیکی می‌شود، بلکه در بلندمدت فروشگاهی از مشتریان وفادار را به ارمغان می‏ آورد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی نقاط تماس نقشه سفر مشتری در فروشگاه‌ها‌ی الکترونیکی کتاب است.
 
 
آدرس کوتاه :