مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/30 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محمدرضا میرزایی فرد

1399/06/30 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محمدرضا میرزایی فرد


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/06/30
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: محمدرضا میرزایی فرد
شماره دانشجویی: 430396186
 
استاد راهنما: دکتر داتیس خواجه‌ئیان
 
استاد مشاور: دکتر آیدین سلامزاده
 
استاد داور:
دکتر سیدمهدی شریفی, دکتر سیاوش صلواتیان
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

شناسایی فرآیندهای خلق ارزش و تولید در شرکت های فعال در صنایع خلاق (موردمطالعه: شرکت های جلوه های بصری، پویانمایی سه بعدی)

 
چکیده:
مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد آسیا و اقیانوسیه  34درصد، اروپا  32درصد، آمریکای شمالی  28درصد، آمریکای لاتین  6درصد و آفریقا و خاورمیانه  3درصد درآمدهای صنایع خلاق و فرهنگی جهان را به خود اختصاص می‌دهند. میانگین سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در حال حاضر بین 3 تا  12درصد است. صنایع خلاق  2.25تریلیون دلار سهم در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز تعداد شرکت‌هایی که در صنایع خلاق فعالیت می‌کنند رو به افزایش است. شناخت فرآیندهای خلق ارزش و تولید در این شرکت‌ها و همچنین نحوه بهینه‌سازی آن برای شناخت این صنایع و شرکت‌های فعال در آن مهم و ضروری است.
این پژوهش قصد دارد با تحقیق بر روی فرآیندهای خلق ارزش و تولید در شرکت‌های فعال در صنایع خلاق (موردمطالعه: شرکت‌های فعال درزمینهٔ جلوه‌های ویژه، پویانمایی سه‌بعدی و بازی سه‌بعدی) شناخت و تحلیلی در رابطه با این موضوع به دست آورد و همچنین با بررسی مشکلات ایجادشده ناشی از عدم شناخت و تحلیل مناسب در این زمینه پیشنهاد‌هایی برای بهبود این روند در شرکت‌ها ارائه دهد. داده‌ها از طریق مصاحبه به‌دست‌آمده و با روش تحلیل مضمون تحلیل‌شده‌اند.
 
 
آدرس کوتاه :