مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/29 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محمدرضا محتاط

1399/06/29 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محمدرضا محتاط


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/06/29
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: محمدرضا محتاط
شماره دانشجویی: 430996024
 
استاد راهنما: دکتر بابک سهرابی
 
استاد مشاور: دکتر سعید روحانی
 
استاد داور:
دکتر مهدی شامی زنجانی, دکتر محمدرضا تقی‌زاده
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

ارائه مدلی جهت ارزیابی بلوغ داده‌های عظیم

 
چکیده:
امروزه داده‌های عظیم یکی از منابع کلیدی در سازمان‌ها به شمار می‌آید و اهمیت استراتژیک آن تا حدی است که از داده به‌عنوان نفت جدید یاد می‌شود. از طرفی بسیاری از سازمان‌ها، کسب‌وکار خود را با محوریت‌های سیستم‌های اطلاعاتی داده محور اداره می‌کند. داده‌ها و اطلاعات می‌توانند به سازمان‌ها درک درستی از مشتریان، محصولات و خدمات خود ارائه دهند. در مقابل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود بر سر این راه انتخاب مسیری ناکارآمد برای رسیدن به بلوغ مدنظر می‌باشد. عدم شناخت نسبت به وضعیت موجود سازمان، نقاط قوت و زمینه‌های بهبود می‌تواند تمام تلاش‌های یک سازمان جهت دست‌یابی به مدیریت داده‌های عظیم را محکوم به شکست نماید. در این پژوهش، سعی بر آن بوده که با استفاده از پیمایش مدل‌های موجود و به طبع شناسایی و رتبه‌بندی متغیرهای تأثیرگذار در بلوغ داده‌های عظیم یک مدل جامع و کارآمد جهت ارزیابی بلوغ داده‌های عظیم ارائه گردد.
 
 
آدرس کوتاه :