مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/11 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 18:00 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: مریم مقدمی وایقان

1399/06/11 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 18:00 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: مریم مقدمی وایقان


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/06/11
از ساعت: 16:00
تا ساعت: 18:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- پروپوزال
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو (آقای/خانم): مریم مقدمی وایقان
شماره دانشجویی: 431996008
 
استاد راهنما: دکتر محمد خندان
 
استاد مشاور: دکتر نادر نقشینه
 
استاد داور:
دکتر محمد رضا وصفی, دکتر سپیده فهیمی فر, دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی, دکتر حمزه علی نور محمدی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی

 

عنوان:

ارایه چارچوب تبیین اعتمادپذیری داده‌های علم شهروندی

 

 

آدرس کوتاه :