مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/04 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 13:00 دفاعیه دکتری- سمینار نام دانشجو: جواد تقی زاده نایینی

1399/06/04 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 13:00 دفاعیه دکتری- سمینار نام دانشجو: جواد تقی زاده نایینی


دفاعیه دکتری- سمینار  

عنوان:

طراحی و تبیین مدل هویت دیجیتالی ایرانیان در فضای مجازی

روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/06/04
از ساعت: 11:00
تا ساعت: 13:00
  
لینک محل برگزاری - اتاق شماره یک
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: جواد
نام خانوادگی: تقی زاده نایینی
شماره دانشجویی: 431995051
  
استاد راهنما: دکتر فهیم نیا- فاطمه
استاد راهنما: دکتر نقشینه- نادر
  
استاد مشاور: دکتر اسمعیلی گیوی- محمد رضا
  
استاد داور: دکتر نوروزی- علیرضا
استاد داور: دکتر حسینی بهشتی- ملوک السادات
استاد داور: دکتر قاضی نوری- 
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
هویت در میان تعاملات و ارتباطات شکل می گیرد و فضای مجازی و فناوری دیجیتال در ساخت هویت اثرگذار است و منجر به شکل گیری نوع جدیدی از هویت به نام هویت دیجیتال شده که شامل هویتی از افراد است که از مجموعه ای از اطلاعات مرتبط با فرد شامل پروفایل¬ها،  ردّ پاها، سوابق، مدارک و محتوای دیجیتال  حاصل از حضور مستقیم یا غیرمستقیم فرد در فضای دیجیتال است. هویت دیجیتال، تبدیل به یک پارادایم مهم در رشته های متنوعی از جامعه شناسی، روان شناسی و مطالعات اجتماعی گرفته تا علم اطلاعات و مهندسی نرم افزار شده است. 
همپای ظهور شبکه¬های اجتماعی، اینترنت اشیا و تراکنش های داده ای برخط و انفجار اطلاعات ناشی از آن، هویت دیجیتال رشد زیادی داشته است.
 
 
آدرس کوتاه :