مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/20 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: مریم طاوسی

1399/05/20 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: مریم طاوسی


دفاعیه مقطع ارشد

عنوان:

تحلیل مقایسه ای وبگاه کتابخانه های مرکزی و دیجیتالی دانشگاه‌های ایران از منظر مولفه های موثر بر سئو به انضمام بررسی تفاوت دو موتور جستجوی عمومی گوگل و هوشمند واتسون از منظر بازیابی اطلاعات برای کاربران

  
روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/05/20
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 15:30
لینک محل برگزاری -۱
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: مریم
نام خانوادگی: طاوسی
شماره دانشجویی: 431997043
  
استاد راهنمای اول: دکتر نقشینه- نادر
استاد داور داخلی اول:
دکتر التماسی- مهشید
استاد داور خارجی اول:
دکتر پورنقی- رؤیا
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
مرکز بین‌المللی اوسی ال سی از سال دوهزاروچهارده میلادی بر ارتقای سئو یا رویت پذیری وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی در موتور جستجوی گوگل، تأکید و در این زمینه گزارش‌هایی را منتشر نموده است. افزایش سطح دسترس‌پذیری به منابع اطلاعاتی ضمن رعایت مسائل حقوقی مالکیت فکری، از مهم‌ترین اهداف کتابخانه‌ها و تاسیس آنهاست. سئو، یکی از فنون بازیابی دیجیتال می‌باشد که منجر به افزایش سطح دسترس پذیری وبگاه‌ها در محیط وب برای کاربران، می‌گردد. هر موتور جستجو، قوانین سئو یا بهینه سازی جستجو و رتبه بندی نتایج بازیابی شده‌ی خاص خود را دارد. هدف اصلی از انجام پژوهش، تحلیل مقایسه‌ای وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی از منظر مولفه‌های  سئو یا رویت پذیری در گوگل به انضمام بررسی تفاوت قوانین سئو در دو موتور جستجوی وبی عمومی گوگل و هوشمند واتسون بوده است. اعضای جامعه تحقیق، تعداد ۴۲ وبگاه کتابخانه‌ مرکزی و یا کتابخانه‌ دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی ایران وابسته به وزارت علوم تحقیقات فن آوری به استثنای پیام نور و فرهنگیان، واقع در شهر تهران و سایر کلان شهر های ایران بودند (جامعه =نمونه، (روش سرشماری)). اعضای جامعه پژوهش، از منظر سیاهه وارسی محقق ساخته برگرفته از توافق میان دو ابزار خودکار تحلیل سئوی«سئو پی تایمر» و«سئو سایت چک آپ » با ابزار مشاهده مستقیم در پایگاه تحلیلی آنلاین(برخط) «سئو پی تایمر» با روش پیمایشی توصیفی، تحلیل مقایسه‌ای شدند.ضریب توافق یا ضریب پایایی سیاهه وارسی محقق ساخته برگرفته از دو ابزار تحلیل خودکار سئوی مذکور ،طبق فرمول هولستی ۰.۷۷  به دست آمد که بالاتر از ۰.۷۰  و مطلوب بود.به ترتیب اولویت، وبگاه‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه دیجیتالی پند دانشگاه شهید بهشتی،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه دیجیتالی دانشگاه هنر اصفهان و کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی بالاترین امتیاز سئوی گوگل (شش وبگاه برتر از مجموعه چهل و دو وبگاه) را کسب کردند. در ارتباط با تفاوت‌های قوانین سئو و یا مولفه‌های قضاوتی در هنگام رتبه بندی و بازیابی اطلاعات در هنگام جستجوی کاربران در دو موتور جستجوی عمومی گوگل و هوشمند وبی واتسون، ۳ شباهت،۴ تفاوت، ۸ ویژگی برای واتسون و42 ویژگی برای گوگل شناسایی شد.  با توجه به اینکه امتیازسئوی همه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران کم‌تر از امتیاز قابل قبول  ۷۵  از ۱۰۰ ، مشاهده شد، شایسته است ،کتابخانه‌های دانشگاهی نگاه دقیق‌تری به مولفه‌های سئو داشته باشند و در این راستا سیاست‌های مدیریتی مدون از جمله به کار گیری نیروی انسانی متخصص، در این زمینه را اتخاذ نمایند. رعایت مولفه های مؤثر بر سئوی گوگل، توسط مدیر وبگاه کتابخانه‌های مرکزی یا دیجیتالی دانشگاهی بدون دارا بودن محتوای قوی مشتمل بر منابع صوتی، تصویری، متنی و غیره، کاربردی نخواهد داشت. از سوی دیگر، اگر سئوی هر وبگاهی، به درستی توسط متخصصان، پیاده‌سازی نشود، نه تنها منجر به افزایش رتبه بندی در نتایج جستجوی کاربران، نخواهد شد، بلکه، می‌تواند، منجر به حذف کلی  وبگاه در محیط گوگل شود.نگارش‌ و پیاده سازی یک برنامه ی رایانه ای ، که بتواند رتبه ی سئوی تعداد بیشماری وبگاه کتابخانه‌ مرکزی یا دیجیتالی دانشگاهی ایران یا خارج ایران را به صورت خودکار و بدون مشاهده ی مستقیم پیمایشی وبی وقرار دادن آدرس اینترنتی وبگاه در قسمت سرچ باکس ابزار تحلیل خودکار سئو توسط نیروی انسانی، صرفا به وسیله یک برنامه‌ استخراج نماید بدین صورت که آدرس اینترنتی وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی را به عنوان ورودی دریافت کند و رتبه ی سئوی وبگاه های مذکور را در موتور جستجوی گوگل به عنوان خروجی با کمک ابزار نرم افزار منبع باز تحلیل خودکار سئو ، تحویل بدهد نیز انجام شد.
 
 
آدرس کوتاه :