مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/14 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 12:00 دفاعیه دکتری- نهایی نام دانشجو: صادق قاسمی

1399/05/14 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 12:00 دفاعیه دکتری- نهایی نام دانشجو: صادق قاسمی


دفاعیه دکتری- نهایی

عنوان:

مدل‌سازی انطباق‌پذیری مسیر بهینه تولید نفت شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفتی بین‌المللی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC) با تاکید بر تولید صیانتی

  
روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/05/14
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 12:00
لینک محل برگزاری -۱
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: صادق
نام خانوادگی: قاسمی
شماره دانشجویی: 430893031
  
استاد راهنمای اول: دکتر محمودی- وحید
استاد مشاور اول:
دکتر ابراهیمی- سید نصرالله
استاد مشاور دوم: دکتر مظاهری- طهماسب
استاد داور داخلی اول: دکتر محقر- علی
استاد داور داخلی دوم:
دکتر عباسیان- عزت الله
استاد داور خارجی اول:
دکتر صادقی شریف- سید جلال
استاد داور خارجی دوم:
دکتر شاه حسینی- محمد علی
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
در اسناد بالادستی کشور بر ضرورت تولید صیانتی از مخازن نفتی تاکید شده است. به منظور اصلاح نوع قرادادهای قبلی، وزارت نفت طراحی نسل جدیدی از قراردادهای بالادستی تحت عنوان قراردادهای نفتی ایران (IPC) را با هدف تولید صیانتی از میادین نفتی در دستور کار قرار داد. میدان درود از جمله میدان های نفتی می باشد که قرارداد بیع متقابل نتوانسته است اهداف تولید صیانتی را در آن محقق کند. براین اساس در رساله‌ی حاضر به منظور بررسی اثربخشی قراردادهای IPC در تحقق تولید صیانتی، با استفاده از روش بهینه‌سازی پویا مسیر بهینه تولید در قراردادهای IPC با مسیر بهینه تولید شرکت ملی نفت ایران در میدان درود با تغییر پارامترهای قراردادی و تحت سه سناریوی مرجع، سختگیرانه و جذاب محاسبه و با استفاده از روش تحلیل داده‌ها نتایج با همدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که اولا، علیرغم تلاش شرکت ملی نفت ایران برای طراحی نوع موثرتری از قرارداد نفتی و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار، در قرارداد IPC نیز آنچه که اصطلاحا به اثر اختلالی مشهور است دیده میشود. این موضوع بدان معنی است که مسیر بهینه تولید از منظر شرکت ملی نفت ایران با مسیر بهینه قابل دستیابی بوسیله شرکت‌های بین‌المللی متفاوت بوده و در عمل پیمانکار قادر به برآورده ساختن خواسته‌های تولیدی شرکت ملی نفت در چارچوب نوع قرارداد IPC نیست. ثانیا، جذابیت رژیم مالی قراردادهای IPC تأثیری بر انجام عملیات ازدیاد برداشت و تولید صیانتی از مخزن توسط پیمانکار ندارد. در همه سناریوهای قراردادی، پیمانکار عدم تزریق یا تزریق سطح محدودی از سیال را بعنوان گزینه بهینه انتخاب خواهد کرد.
 
 
آدرس کوتاه :