مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/12 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: فرشید نیکی

1399/05/12 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: فرشید نیکی


دفاعیه مقطع ارشد

 

عنوان:

توسعه رویکرد نقشه برداری جریان ارزش با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته و  DMAIC  (مورد مطالعه ویتانا)

  
روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/05/12
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 13:30
لینک محل برگزاری -۱
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: فرشید
نام خانوادگی: نیکی
شماره دانشجویی: 430596088
  
استاد راهنمای اول:
دکتر تقی زاده- محمد رضا
استاد مشاور اول: دکتر صفری- حسین
استاد داور داخلی اول:
دکتر سجادی- سید مجتبی
استاد داور خارجی اول:
دکتر رضوی- حاجی آقا
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
مواجهه با چالش های روز افزونی همچون جهانی شدن بازار، رقابت فزاینده و افزایش انتظارات مشتریان از منظر هزینه و کیفیت محصولات موجب شده است تا سازمانها درصدد اخذ استراتژی هایی به منظور بهبود عملکرد کلی و کسب مزایای رقابتی باشند. تولید ناب با تاکید بر فلسفه بهبود مستمر از طریق تولید و ارائه محصولات با کیفیت بالا می تواند به کسب رضایت مشتریان کمک کند و منجر به کاهش  هزینه محصولات و بهبود بهره وری سازمان ها شود. برای پیاده سازی و اجرای تولید ناب، ابزارهای زیادی مطرح است که یکی از مهمترین این ابزارها نقشه برداری جریان ارزش می باشد، این تکنیک به صورت شما تیک تمام فرآیندهای مورد نیاز برای ایجاد یک محصول، از زمانی که به شکل خام است تا زمانی که محصول نهایی به دست مشتری برسد را  در بر دارد. نقشه برداری جریان ارزش دیدگاهی کل گرا ارائه  می دهد که می تواند به ارزیابی وضعیت  فعلی و شناسایی مسائل و نقاط قابل بهبود کمک کند؛ علی رغم مزایای این شیوه، نقشه برداری جریان ارزش ابزاری ایستا بوده و راه کاری برای رفع مشکلات  تولیدی ارائه نمی دهد. در این پژوهش  تلاش شد تا رویکردی جامع برای ایجاد بهبود مستمر در حل مشکلات موجود در سطح سیستم تولیدی مورد مطالعه ارائه شود،که از نقشه برداری ارزش به عنوان مبنایی برای شناسایی مشکلات در طول  فرآیند تولید استفاده گردد، از آنجا که  نقشه برداری جریان ارزش ابزاری ایستا بوده، از شبیه سازی پیشامد گسسته برای پویا ساختن نقشه برداری  جریان ارزش و همچنین بررسی تاثیر اعمال تغییرات پیشنهادی استفاده شد،  با توجه به اینکه نقشه برداری جریان ارزش راه حلی برای رفع مشکلات تولیدی ارائه نمی دهد، از DMAIC برای  فراهم شدن چهارچوب حل مسئله ساختار یافته به منظور ایجاد بهبود مستمر فرآیندهای تولیدی استفاده گردید.      
 
 
آدرس کوتاه :