مشروح خبر یا مطلب:

1- آئین‌نامه‌ها و شیوه‌ نامه‌های جامع آموزشی (همه مقاطع)

1- آئین‌نامه‌ها و شیوه‌ نامه‌های جامع آموزشی (همه مقاطع)


آئین‌نامه‌ها و شیوه‌ نامه‌های آموزشی به منزله قانون اساسی دانشگاه بوده و حقوق دانشجویان در آن تعریف شده است.

مسایلی چون:

تعریف دانشجو، تعریف ترم تحصیلی، واحد درسی، شرایط و ضوابط حاکم بر هر ترم تحصیلی، ضوابط فارغ‌التحصیلی، مرخصی تحصیلی، مشروطی، حد نصاب نمرات و ... همگی در آن تعریف شده و دانشجو با اطلاع و تسلط بر این قوانین می‌تواند از حق خود دفاع نموده و از دوران تحصیل خود بیشترین بهره را ببرد.

 

لینک دانلود: آئین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های جامع آموزشی دانشگاه تهران


 

آدرس کوتاه :