مشروح خبر یا مطلب:

(این مطلب منقضی شد) آخرین آیین‌نامه آموزشی (مقاطع کارشناسی- ارشد- دکترا)

(این مطلب منقضی شد) آخرین آیین‌نامه آموزشی (مقاطع کارشناسی- ارشد- دکترا)


آئین نامه آموزشی شامل مواردی چون (مدت مجاز تحصیل، حداقل و حداکثر واحد درسی در هر ترم، حد نصاب نمره، مشروطی، مرخصی تحصیلی، اخراج از تحصیل و .... ) می‌شود و بر هر دانشجو لازم است تا با آئین‌نامه و مقررات حاکم بر مقطع تحصیل خود آشنا شود.

لذا اداره کل آموزش طی نامه‌ای، آئین‌نامه مقاطع تحصیلی را جهت اطلاع دانشجویان گرامی اعلام نموده است.

متن نامه اداره کل آموزش: 

احتراماً، به پیوست آئین نامه‌های جدید دوره‌های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری که در جلسات متعدد کمیته‌های کارشناسی و شورای آموزشی دانشگاه مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت و به تأیید ریاست محترم دانشگاه رسید، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. این آئین نامه‌ها برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و پس از آن لازم الاجرا است و تمام آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن لغو و بلااثر می‌گردد. بدیهی است دانشجویان ورودی سال‌های قبل همچنان مشمول مقررات آئین نامه‌های قبلی سال ورود خود می‌باشند. همچنین بدلیل تعدد مقررات و شیوه نامه‌های آموزشی که موجب پیچیدگی و سردرگمی دانشجویان و سایر ذی نفعان در استفاده صحیح از قوانین گردید و سبب ناهماهنگی میان مجریان شده است، تمامی شیوه نامه‌ها و مقررات آموزشی نیز مورد بازنگری قرار گرفت. مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های آموزشی در قالب یک مجموعه متعاقباً در اختیار واحدها قرار خواهد گرفت.

لازم است معاونان و کارشناسان محترم آموزشی واحدها، دانشجویان را در آغاز سال تحصیلی با مواد آئین نامه آشنا سازند و با تعیین استاد راهنما، آنان را درطول دوره تحصیلی راهنمایی نمایند. مسئولیت اجرای آئین نامه‌ها برعهده معاونان آموزشی واحد است و نظارت بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی دانشگاه است.
 
آدرس کوتاه :