مشروح خبر یا مطلب:

گزارش اختتامیه لیگ بازیهای کسب و کار

گزارش اختتامیه لیگ بازیهای کسب و کار


اختتامیه  لیگ بازیهای کسب وکار روز سه شنبه مورخ 11 تیر ماه ساعت 13 الی 15 در تالار ثامن دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید،

این برنامه با تلاوت قرآن و ایراد سخنان ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر سهرابی و معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر روحانی، آغاز گردید. در ادامه نمایندگان حامیان در خصوص اهمیت برگزاری این نوع رویدادها و جایگاه آن در دنیای واقعی کسب و کار صحبت فرمودند.

این لیگ از سوی معاونت پژوهشی دانشکده و با همکاری دفتر ارتباط با صنعت دانشکده ، در 3 مرحله طراحی و ارزیابی و برگزار گردید.

     از بین 40  تیم شرکت کننده از دانشگاه های مخلتف طی مراحل اول و دوم 10 تیم موفق به راه یابی به مرحله سوم شدند، که گروه  Goldquest از علم و صنعت مقام اول، گروه future HR managers  از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مقام دوم و گروه pear party  از دانشکده فنی دانشگاه تهران مقام سوم را کسب نمودند.

     در پایان مراسم به 3 تیم برگزیده جوایزی اهدا گردید:

گروه اول: هدیه نقدی-  استخدام آزمایشی گروه صنعتی گلرنگ- بسته هدیه مواد شوینده-90 % تخفیف ثبت نام دوره های زبان انگلیسی.

گروه دوم:  هدیه نقدی- شرکت در دوره آموزشی3 روزه شرکت بین المللی- کارآموزی -50 % تخفیف ثبت نام دوره های زبان انگلیسی.

گروه سوم: هدیه نقدی- کارآموزی -25% تخفیف ثبت نام دوره های زبان انگلیسی.

این جوایز توسط حامیان این دوره از لیگ که عبارتند از: شرکت بین المللی نستله، شرکت بین المللی یونیلیور، شرکت بین المللی جین وست، شرکت بین المللی دنون ، شرکت مدیریت سرمایه کیان، آموزشگاه سفیر و گروه صنعتی گلرنگ،  اهدا گردید.

 

     در پایان مراسم به 3 تیم برگزیده جوایزی اهدا گردید:

گروه اول: هدیه نقدی-  استخدام آزمایشی گروه صنعتی گلرنگ- بسته هدیه مواد شوینده- 90 % تخفیف ثبت نام دوره های زبان انگلیسی.

گروه دوم:  هدیه نقدی- شرکت در دوره آموزشی3 روزه - کارآموزی - 50 % تخفیف ثبت نام دوره های زبان انگلیسی.

گروه سوم: هدیه نقدی- کارآموزی - 25% تخفیف ثبت نام دوره های زبان انگلیسی.

این جوایز توسط نمایندگان حامیان این دوره از لیگ که عبارتند از: شرکت بین المللی نستله، شرکت بین المللی یونیلیور، شرکت بین المللی جین وست، شرکت بین المللی دنون ، شرکت کیان، آموزشگاه سفیر و گروه صنعتی گلرنگ، اهدا گردید.

آدرس کوتاه :