مشروح خبر یا مطلب:

کلانتری- مسلم

کلانتری- مسلم


{name=name, data=مسلم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کلانتری
 نام:  مسلم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  
 اتاق:  کتابخانه دانشکده
آدرس کوتاه :