مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

کسب عنوان کارشناس برتر چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران توسط جناب آقای علی نوراله

جناب آقای علی نوراله (مسؤول امور فرهنگی و تربیت بدنی دانشکده) به دلیل تلاش در امر گسترش ورزش بین دانشجویان و پرسنل دانشکده در طول سال تحصیلی و به دلیل تیم‌داری برتر و شرکت دانشجویان و کارکنان در رشته‌های مختلف ورزشی و موفقیتهای ایشان، به عنوان کارشناس برتر چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران انتخاب شدند.

کسب این مقام شایسته را خدمت ایشان و خانواده دانشکده مدیریت تبریک عرض می‌نماییم.

در همین راستا، دانشکده مدیریت موفق به کسب عنوان مقام سوم رده بندی کلی چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران گردید.