مشروح خبر یا مطلب:

کسب عنوان کارشناس برتر چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران توسط جناب آقای علی نوراله

کسب عنوان کارشناس برتر چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران توسط جناب آقای علی نوراله


جناب آقای علی نوراله (مسؤول امور فرهنگی و تربیت بدنی دانشکده) به دلیل تلاش در امر گسترش ورزش بین دانشجویان و پرسنل دانشکده در طول سال تحصیلی و به دلیل تیم‌داری برتر و شرکت دانشجویان و کارکنان در رشته‌های مختلف ورزشی و موفقیتهای ایشان، به عنوان کارشناس برتر چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران انتخاب شدند.

کسب این مقام شایسته را خدمت ایشان و خانواده دانشکده مدیریت تبریک عرض می‌نماییم.

در همین راستا، دانشکده مدیریت موفق به کسب عنوان مقام سوم رده بندی کلی چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران گردید.

آدرس کوتاه :