مشروح خبر یا مطلب:

کتابی- امیرعلی

کتابی- امیرعلی


{name=name, data=امیرعلی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کتابی
 نام:  امیرعلی
 سمت:  همکار نهاد رهبری در دانشکده
 تحصیلات:  دانشجوی دکترا
 تلفن:  61117629
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا
آدرس کوتاه :