مشروح خبر یا مطلب:

کتابخانه- منابع

کتابخانه- منابع


منابع کتابخانه:

این کتابخانه دارای مجموعه غنی از کتب در زمینه‌های مختلف مدیریتی و حسابداری و بین‌رشته‌ای است که دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه تهران برای استفاده از کتب موجود به این بخش مراجعه کرده و از منابع موجود استفاده می‌کنند. مراجعین برای انتخاب کتاب، می‌توانند از رایانه‌های مستقر در طبقه همکف استفاده نمایند. در ضمن بخش امانات کتابخانه از نظام قفسه باز پیروی کرده، و کلیه دانشجویان می‌توانند مستقیماً به مخازن این بخش برای انتخاب منابع مورد نظر مراجعه نمایند.

تعداد

13520 عنوان کتاب فارسی

14550 عنوان کتاب انگلیسی

5500 عنوان پایان نامه

کلیه مجلات انگلیسی نیز به صورت الکترونیکی و از طریق  پایگاه های اطلاعاتی که دانشگاه تهران  عضو آن است در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرند. (اطلاعات کتابشناختی 2209 مقاله انگلیسی و 5064 مقاله فارسی در نرم افزار مورد استفاده کتابخانه قابل بازیابی است)

 

آدرس کوتاه :