مشروح خبر یا مطلب:

کارشناسی- مقررات و راهنمای برگزاری امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1397

کارشناسی- مقررات و راهنمای برگزاری امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1397


لینک دانلود:

مقررات امتحانات پایان ترم

راهنمای محل برگزاری امتحانات پایان ترم

در صورت تغییر محل برگزاری امتحان موضوع در اسرع وقت (در کانال صدای مدیریت و وب‌سایت دانشکده) اطلاع رسانی خواهد شد

 

آدرس کوتاه :