مشروح خبر یا مطلب:

کارشناسی ارشد- دانشجویانی که تمایل به شرکت در آزمون دکترا دارند...

کارشناسی ارشد- دانشجویانی که تمایل به شرکت در آزمون دکترا دارند...


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشدی که تمایل به شرکت در آزمون دکترا دارند می‌رساند که بایستی جهت شرکت در آزمون سال تحصیلی 99- 1398 حتما پروپوزال خود را تا تاریخ 1397/12/01 به تصویب گروه و شورای تحصیلات تکمیلی برسانند.

 

آدرس کوتاه :