مشروح خبر: مشروح خبر:

چمنی- زهرا

{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  چمنی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس اداره امور پژوهشی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم سنجی
 تلفن:  61117755
 ایمیل:  chamani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ)- نیم طبقه بالا- اتاق 110