مشروح خبر یا مطلب:

پورصمد- محمود

پورصمد- محمود


{name=name, data=محمود, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پورصمد
 نام:  محمود
 سمت:  کیفداری و صندوق امانات
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  61117712
 ایمیل:  
 اتاق:  کتابخانه دانشکده- قسمت ورودی
آدرس کوتاه :