مشروح خبر یا مطلب:

پهلوان‌زاده- زهرا

پهلوان‌زاده- زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پهلوانزاده
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس روابط بین الملل و شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  کارشناس ارشد- حقوق
 تلفن:  61117634
 ایمیل:  za_pahlavan@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت چپ- نیم‌طبقه بالا