مشروح خبر یا مطلب:

پنده- غلامرضا

پنده- غلامرضا


{name=name, data=غلامرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پنده
 نام:  غلامرضا
 سمت:  مسؤول کتابخانه
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117603
 ایمیل:  pandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- همکف- قسمت اداری
آدرس کوتاه :