مشروح خبر یا مطلب:

پراینده- فرشته

پراینده- فرشته


{name=name, data=فرشته, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پراینده
 نام:  فرشته
 سمت:  کارشناس امور اداری
 تحصیلات:  کارشناس علوم اجتماعی
 تلفن:  61117718
 ایمیل:  fparayandeh1344@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- همکف شرقی- انتهای راهرو
آدرس کوتاه :