مشروح خبر یا مطلب:

پراینده- اعظم

پراینده- اعظم


{name=name, data=اعظم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پراینده
 نام:  اعظم
 سمت:  کارشناس گروه‌ها
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  parayandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 5
آدرس کوتاه :