مشروح خبر یا مطلب:

پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه تهران

پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه تهران


«اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه تهران»

دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره دکتری، به استناد آئین نامه‌های شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات داخلی دانشگاه، از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های مشمول این فراخوان با رعایت کامل شرایط اعلام شده برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در کلیه رشته‌هایی که دارای پذیرش هستند، به صورت مازاد برظرفیت روزانه، دانشجو می‌پذیرد. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمان و نحوه ثبت نام به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی: http://academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.
 
دفتر استعدادهای درخشان
معاونت آموزشی دانشگاه تهران
آدرس کوتاه :