مشروح خبر یا مطلب:

هفتصد عنوان کتاب رایگان از انتشارات دانشگاه کمبریج

هفتصد عنوان کتاب رایگان از انتشارات دانشگاه کمبریج


انتشارات دانشگاه کمبریج تمام ۷۰۰ عنوان کتاب خود را به علت انتشار ویروس کرونا، تا پایان ماه می ۲۰۲۰ به طور رایگان در دسترس عموم قرار داد.
 
 
 
آدرس کوتاه :