مشروح خبر یا مطلب:

نوری- علی

نوری- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوری
 نام:  علی
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (سمت چپ) نیم طبقه بالا
آدرس کوتاه :