مشروح خبر یا مطلب:

نحوه مطرح کردن سؤالات از طریق ایمیل

نحوه مطرح کردن سؤالات از طریق ایمیل


در خصوص تماس با کارشناسان دانشکده در ایام کرونا:

همانطور که دانشجویان گرامی مطلع هستند، به دلیل اپیدمی کرونا و شرایط قرمز شهر تهران، اجبارا تمام دوایر دولتی و دانشگاهی موظف هستند از تراکم پرسنل بکاهند و هر کارمند فقط نیمی از هفته در محل کار خود حضور داشته باشد.

البته این به معنی بیکاری در نیمی از هفته نیست، بلکه به معنی کاهش تراکم پرسنلی و البته انجام کارها به صورت دورکاری است. بنابر این تمامی همکاران در تمام طول هفته موظفند که پاسخگوی سؤالات شما باشند. لذا تمام همکاران از طریق ایمیل درخواستها را دریافت کرده و موظفند به فاصله 24 ساعت پاسخ مناسب را به دانشجویان بدهند.

در این ارتباط به اطلاع می‌رساند که ایمیل دانشکده management@ut.ac.ir و نیز منوی تماس با ما مربوط به امورات کلی دانشکده است و نباید از دو طریق، برای سوالات خدمات آموزشی و خدمات دانشجویی استفاده کنید.

برای مثال، امروز (یکشنبه 18 آبان ماه) صندوق ایمیل دانشکده پر از درخواستهای آموزشی شده که مثلا چرا واحدهای درسی خود را در سامانه نمی‌بینیم و .... 

صندوق ایمیل دانشکده (ایمیل فوق) و منوی تماس با ما در اختیار مسؤول وب‌سایت دانشکده برای پاسخگویی موارد کلی دانشکده و رساندن درخواستها (اعتراضات و یا پیشنهادات) به ریاست و معاونین دانشکده است و به هیچوجه فرصت رسیدگی به درخواستهای فردی (مثلا درخواستهای آموزشی و دانشجویی) را ندارد.

هر کارمند در واحد مربوطه ایمیل شخصی خودش را دارد و دانشجویان لازم است درخواستهای خود را برای کارشناس خودشان ارسال دارند.

با تشکر- وب‌سایت دانشکده

 

 

آدرس کوتاه :