مشروح خبر یا مطلب:

ناخدا- مریم

ناخدا- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  ناخدا
 نام:  مریم
 سمت:  مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 تحصیلات:  دکترا - استادیار
 تلفن:  61117716
 ایمیل:  mnakhoda@ut.ac.ir
 اتاق:  

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :