مشروح خبر یا مطلب:

مهم- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94)

مهم- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94)


با توجه به این نکته که در دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94) در ترم بعدی (یعنی ترم دوم سال تحصیلی 1397) وارد ترم هشتم می‌شوند و طبق قوانین آموزشی می‌توانند تنها دو درس (به صورت تک درس) داشته باشند، و طبق جداول درسی بایستی تا این زمان تمامی دروس خود را گذرانیده باشند، لذا لازم است این عزیزان ضمن مشاهده کارنامه خود در سیستم جامع آموزش (گلستان) و کنترل آن با چارت برنامه درسی رشته خود، از پایان یافتن تمامی دروس (با نمره قبولی) اطمینان حاصل نمایند و چنانچه درسهای باقی مانده ایشان بیش از دو عنوان درسی باشد (بیش از تعداد تک درس) بایستی اداره آموزش برای این موضوع فکری کرده و کلاس در نظر بگیرد. 

بنابر این دانشجویان گرامی ضمن بررسی دقیق‏، در صورتی که احتیاج به ایجاد کلاس داشته باشند، درخواست خود را از طریق یک نفر (به عنوان نماینده گروه) تا روز سه شنبه 15 آبان ماه 97 (در ساعت اداری) به اداره آموزش اعلام نمایند (از پذیرش تک به تک دانشجویان معذور هستیم).

تذکر: در صورت عدم حضور مسؤول اداره آموزش، نماینده دانشجویان درخواست خود را به صورت کتبی (با ذکر تلفن همراه) تحویل کارشناس مربوطه دهد

اداره آموزش- مقطع کارشناسی

آدرس کوتاه :