مشروح خبر یا مطلب:

مهلت انتخاب واحد ترم آتی (ترم اول سال تحصیلی 400-1399) تمدید شد

مهلت انتخاب واحد ترم آتی (ترم اول سال تحصیلی 400-1399) تمدید شد


باتوجه به تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی؛

و اعلام برخی پردیس/ دانشکده‌ها مبنی بر تمدید بازه زمانی انتخاب واحد، به منظور مساعدت

مهلت انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تا پایان روز دوشنبه مورخ ٩٩/٠٦/١٧ تمدید شد .

 

 

آدرس کوتاه :