مشروح خبر یا مطلب:

مهرگان- محمدرضا

مهرگان- محمدرضا


{name=name, data=محمدرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مهرگان
 نام:  محمدرضا
 سمت:  مدیر گروه مدیریت صنعتی
 تحصیلات:  دکترا - استاد
 تلفن:  61117676
 ایمیل:  mehregan@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- همکف- اتاق 32

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :