مشروح خبر یا مطلب:

معرفی اداره آموزش

معرفی اداره آموزش


آشنایی با اداره آموزش و وظایف محوله:

اداره آموزش به منظور خدمت رسانی خدمات آموزشی دانشجویان تٲسیس شده است. این اداره در برهه‌های مختلف به اشکال گوناگونی خدمت رسانی کرده است. زمانی، اداره آموزش به دو قسمت کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، در قالب دو اداره مستقل خدمت‌رسانی می‌کرده است. طبق سیاست کنونی، تمامی آموزش از بدو کارشناسی تا دکتری به صورت یکپارچه در خدمت رسانی به عزیزان دانشجو مشغول می‌باشد.

1- محل استقرار اداره:

اداره آموزش در ضلع غربی ساختمان جنوبی، طبقه همکف مستقر می‌باشد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :