مشروح خبر یا مطلب:

معافیت دانشجویان از پرداخت شهریه در نیمسال نهم و دهم

معافیت دانشجویان از پرداخت شهریه در نیمسال نهم و دهم


احتراماً، با توجه به سوال برخی از دانشجویان دوره دکتری در خصوص معافیت دانشجویان از پرداخت شهریه در نیمسال نهم و دهم، به استحضار می‌رساند مصوبه مورخ ۰۷/‏۰۶/‏۹۶‬ هیات امنای محترم دانشگاه ناظر به تبصره ماده ۹ آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری، (ابلاغی سال ۱۳۹۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری) است. لذا این مصوبه در برگیرنده دانشجویان روزانه و شهریه‌پرداز ورودی سال ۱۳۹۵ و پس از آن است و دانشجویان ورودی سالهای قبل، تابع مقررات خود خواهند بود.

ضمناً مصوبه مذکور مجدداً به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

عطف به تبصره ماده ۹ آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری ابلاغی سال ۱۳۹۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با توجه به میانگین سنوات تحصیلی دانشجویان در این مقطع، چنانچه رساله دانشجو به گونه‌ای باشد که ضرورت ادامه تحصیل در نیمسال دهم را ایجاب نماید، با تأیید استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی مربوط، دانشجو از پرداخت شهریه نیمسال دهم معاف خواهد بود. دانشجویان شهریه‌پرداز دوره دکتری نیز در صورت ضرورت ادامه تحصیل، مشابه دانشجویان دکتری روزانه در نیمسال نهم و دهم براساس مقررات مربوط، از پرداخت هزینه مازاد بر شهریه مصوب دوره معاف خواهند بود و پس از ان مشمول پرداخت شهریه ثابت می‌باشند.

آدرس کوتاه :