مشروح خبر یا مطلب:

مشایخی- بیتا

مشایخی- بیتا


 نام خانوادگی:  مشایخی
 نام:  بیتا
 سمت:  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mashaykhi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

آدرس کوتاه :