مشروح خبر یا مطلب:

مسابقه ایده پردازی سه شنبه های مهدوی

مسابقه ایده پردازی سه شنبه های مهدوی


مسابقه ایده پردازی سه شنبه های مهدوی

کانون مهدویت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت برگزار می کند.

مهلت ارسال: 1397/08/22

آدرس کوتاه :