مشروح خبر یا مطلب:

مزیدی- مجتبی

مزیدی- مجتبی


{name=name, data=مجتبی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مزیدی
 نام:  مجتبی
 سمت:  مسؤول سمعی و بصری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117650
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم
آدرس کوتاه :