مشروح خبر یا مطلب:

مرحله اول لیگ بازی های کسب و کار با شرکت ۲۱ تیم دانشجویی

مرحله اول لیگ بازی های کسب و کار با شرکت ۲۱ تیم دانشجویی


مسابقه

مرحله اول لیگ بازی های کسب و کار با شرکت ۲۱ تیم دانشجویی از دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه خوارزمی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گرید. این لیگ در سه مرحله خلاقیت و کارگروهی، شبیه سازی و سرمایه گذاری و تحلیل داده به میزبانی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 

نتایج مرحله اول در اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد و شانزده تیم به مرحله بعدی راه پیدا می کنند.

آدرس کوتاه :