مشروح خبر یا مطلب:

مراسم افتتاح مرکز نوآوری کسب و کار (در ساختمان الغدیر)

مراسم افتتاح مرکز نوآوری کسب و کار (در ساختمان الغدیر)


روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۸ ساختمان و مرکز نوآوری کسب و کار (الغدیر) پس از حدود سه ماه تعمیرات ونوسازی افتتاح گردید.

مرکز نوآوری کسب و کار (Business Innovation Center) دانشکده مدیریت روز 26 آبان ماه با حضور معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری  و ریاست دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی و جمعی از معاونین و مدیران محترم دانشگاه تهران در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افتتاح گردید .

 


 

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت، ۲۶ آبان ۱۳۹۸ با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دکتر سهرابی ریاست دانشکده مدیریت، دکتر روحانی معاون پژوهشی دانشکده و جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه تهران افتتاح شد.

این مرکز بر اساس تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت با هدف کمک به رفع نیازهای حل مسائل کاربردی و افزایش اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه تهران در حوزه خدمات مشاوره کسب و کار از طریق چرخه‌های نوآوری تأسیس و راه‌اندازی شد.
یکی از مأموریت‌های مرکز نوآوری کمک به دانشجویان دانشگاه تهران به‌عنوان موتور توسعه و بهبود کسب و کار کشور است تا از طریق خدماتی که این مرکز در اختیار آنان قرار می‌دهد، بتوانند به تغییرات اقتصادی و کسب و کاری در کشور سرعت بخشند. هم‌چنین پاسخ به نیازهای کسب و کار و دولت از طریق فراهم کردن زمینه‌های استفاده دانشجویان دانشگاه تهران از فرصت‌های اقتصادی و توانمندی‌های موجود در دانشگاه را می‌توان از دیگر مأموریت‌های مهم این مرکز برشمرد.

 این مرکز ذیل تفاهم نامه معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت با هدف کمک به رفع نیازهای حل مسائل کاربردی و افزایش اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران در حوزه خدمات مشاوره کسب و کار از طریق چرخه های نوآوری تأسیس  و با توجه به موارد ذیل فرایند کسب و کارهای نوپا این زمینه را تسهیل میکند:

  • برگزاری چالش های نوآوری
  • شناسایی و جذب کسب‌وکارهای متقاضی حل مساله
  • بازاریابی ایده‌ها
  • کمک به شکل‌گیری تیم‌های نوآوری میان‌رشته‌ای
  • آموزش و توانمندسازی تیم‌های نوآوری
  • کمک به تجاری‌سازی ایده‌ها
  • تشکیل شبکه‌ای از بنگاه‌های، منتورها و متقاضیان حل مساله
  • کمک به پرورش‌ ایده‌ها متناسب با نیازهای بازار و مقاضیان

 

          یکی از ماموریت های مرکز نوآوری کمک به دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان موتور توسعه و بهبود کسب و کار کشور است تا از طریق خدماتی که این مرکز در اختیار آنان قرار میدهد بتوانند به تغییرات اقتصادی و کسب و کاری در کشور سرعت بخشند یکی از ماموریت های مهم دیگر مرکز پاسخ به نیازهای کسب و کار و دولت از طریق فراهم کردن زمینه های استفاده دانشجویان دانشگاه تهران از فرصت های اقتصادی و توانمندی های موجود در دانشگاه میباشد. که این توانمند سازی دانشجویان در قالب حمایت از تیم های نوآوری میباشد.  

 

تیم های نوآور پس از ورود به مرکز و ارایه طرح اولیه ایده خود در مرکز مستقر شروع به انجام تحقیقات و مطالعات مینمایند و پس از به محصول (مادی-معنوی) رسیدن به یک سرمایه گذار مناسب ، فروش ایده، معرفی به شتابدهنده ها و یا با جذب سرمایه گذار میتوانند ادامه فرایند خود که تبدیل به یک کسب و کار میشود را طی میکنند و میتوانند هم دغدغه اشغال آنان حل شود و هم با خلاقیت و پتانسیل موجود یکی از نیازهای جامعه و صنعت مرتفع گردد.

 

 

آدرس کوتاه :