مشروح خبر یا مطلب:

مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون مقطع دکترا تخصصی (ورودی 98-1397)

مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون مقطع دکترا تخصصی (ورودی 98-1397)


 قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی   ورودی 98- 1397   

در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدارک لازم جهت ثبت نام:

 

ردیف

نوع مدرک

تعداد

1

اصل دانشنامه کارشناسی

-

2

کپی دانشنامه کارشناسی برابر با اصل

1

3

اصل دانشنامه کارشناسی ارشد

-

4

کپی دانشنامه کارشناسی ارشد برابر با اصل

1

5

تحویل اصل گواهی موقت کارشناسی ارشد (تهیه کپی برابر با اصل از گواهی موقت در صورتیکه پذیرفته شدگان گرامی نیاز به گواهی موقت دارند)

1

6

تحویل فرم تعهدآموزش رایگان (پرینت گرفته شده از سیستم گلستان)

1

7

تحویل فرم مشخصات فردی(پرینت گرفته شده از سیستم گلستان)

1

8

تحویل فرم ثبت نام

1

9

تحویل حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه کتبی بدون قید و شرط از سازمان متبوع نسبت به ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده  (ویژه شاغلین در موسسات و دوایر دولتی)

1

10

ارائه موافقت نامه از بالاترین مقام اجرایی سازمان /اداره کل نیروی انسانی / کارگزینی سازمان مربوط جهت کارکنان و شاغلین

1

11

فرم تعهد نامه ادامه تحصیل تمام وقت و انتخاب زبان عمومی

1

 

آدرس کوتاه :